Блок А
 
А сууц - 50,6 м2

Хөлийн өрөө - 10,1 м2
Ерөнхий өрөө, гал тогоо - 23,3 м2
Унтлагын өрөө - 12,4 м2
Ариун цэврийн өрөө - 3,8 м2
Тагт - 1 м2


2-5 давхарт - 470$=23782$
6-11 давхарт - 460$=23276$
12 давхарт - 450$=22770$
B сууц - 42,5 м2

Хөлийн өрөө - 8 м2
Ерөнхий өрөө, гал тогоо - 17,6 м2
Унтлагын өрөө - 12 м2
Ариун цэврийн өрөө - 4 м2
Тагт - 0,9 м2


2-5 давхарт - 475$=20187$
6-11 давхарт - 465$=19762,5$
12 давхарт - 455$=19337,5$
С сууц - 41,3 м2

Хөлийн өрөө - 4,7 м2
Ерөнхий өрөө - 12,9 м2
Унтлагын өрөө - 10,2 м2
Гал тогоо, хооллох өрөө - 8,5 м2
Ариун цэврийн өрөө - 4 м2
Тагт - 1 м2


2-5 давхарт - 465$=19204,5$
6-11 давхарт - 460$=18998$
12 давхарт - 450$=18585$
D сууц - 79,4 м2

Хөлийн өрөө - 4 м2
Ерөнхий өрөө, гал тогоо - 33 м2
Унтлагын хүүхдийн өрөө -11,1 м2
Том унтлагын өрөө -18,9 м2
Ариун цэврийн өрөө - 2,8 м2
Хувцасны өрөө - 2,9 м2
Ариун цэврийн өрөө - 4,7 м2
Тагт - 1,1 м2, 0,9 м2
2-5 давхарт - 445$=35333$
6-11 давхарт - 440$=34936$
12 давхарт - 435$=34539$
E сууц - 33,4 м2

Хөлийн өрөө - 1,5 м2
Ерөнхий өрөө, гал тогоо - 22 м2
Унтлагын өрөө - 5,9 м2
Ариун цэврийн өрөө -4 м2


2-5 давхарт - 490$=16366$
6-11 давхарт - 480$=16032$
12 давхарт - 470$=15698$


Copyright © Bats-Urgoo Co.Ltd.
Developed by Sound of Life LLC