Блок B
 
А сууц - 60,1 м2

Ерөнхий өрөө, гал тогоо - 37,6 м2
Унтлагын өрөө - 17,3 м2
Ариун цэврийн өрөө - 4,3 м2
Тагт - 0,9 м2


2-5 давхарт - 460$=27646$
6-11 давхарт - 455$=27345,5$
12 давхарт - 445$=26744,5$
B сууц - 49,6 м2

Хөлийн өрөө - 8,3 м2
Ерөнхий өрөө - 12,5 м2
Гал тогоо, хооллох өрөө - 9,5 м2
Унтлагын өрөө - 14,1 м2
Ариун цэврийн өрөө - 4,3 м2
Тагт - 0,9 м2


2-5 давхарт - 490$=24304$
6-11 давхарт - 480$=23808$
12 давхарт - 470$=23312$
С сууц - 44,8 м2

Ерөнхий өрөө - 20,1 м2
Гал тогоо, хооллох өрөө - 9,1 м2
Унтлагын өрөө - 10,2 м2
Ариун цэврийн өрөө - 4,5 м2
Тагт - 0,9 м2


2-5 давхарт - 500$=22400$
6-11 давхарт - 490$=21952$
12 давхарт - 480$=21504$
D сууц - 42,1 м2

Хөлийн өрөө - 3,9 м2
Ерөнхий өрөө - 17,7 м2
Гал тогоо, хооллох өрөө - 10,7 м2
Унтлагын өрөө - 5,3 м2
Ариун цэврийн өрөө - 4,5 м22-5 давхарт - 445$=18734,5$
6-11 давхарт - 440$=18524$
12 давхарт - 435$=18313,5$
E сууц - 39,6 м2

Хөлийн өрөө - 5,1 м2
Ерөнхий өрөө, гал тогоо - 19 м2
Унтлагын өрөө - 10,2 м2
Ариун цэврийн өрөө - 4,4 м2
Тагт - 0,9 м2


2-5 давхарт - 500$=19800$
6-11 давхарт - 490$=19404$
12 давхарт - 480$=19008$
F сууц - 33,7 м2

Хөлийн өрөө - 6,6 м2
Ерөнхий өрөө - 13,5 м2
Гал тогоо, хооллох өрөө - 8,7 м2
Ариун цэврийн өрөө - 4,1 м2
Тагт - 0,8 м22-5 давхарт - 500$=16850$
6-11 давхарт - 490$=16513$
12 давхарт - 480$=16176$
G сууц - 34,2 м2

Хөлийн өрөө - 5,2 м2
Ерөнхий өрөө,гал тогоо - 16,4 м2
Унтлагын өрөө - 7,1 м2
Ариун цэврийн өрөө - 4,5 м2
Тагт - 1 м22-5 давхарт - 450$=15390$
6-11 давхарт - 445$=15219$
12 давхарт - 440$=15048$
H сууц - 32,9 м2

Хөлийн өрөө - 3,1 м2
Ерөнхий өрөө, гал тогоо- 24,2 м2
Ариун цэврийн өрөө - 4,1 м2
Тагт - 1,38 м22-5 давхарт - 450$=14805$
6-11 давхарт - 445$=14640,5$
12 давхарт - 440$=14476$


Copyright © Bats-Urgoo Co.Ltd.
Developed by Sound of Life LLC