card

University of Humanities sport hall

Захиалагч: Хүмүүнлэгийн Ухааны Их Сургууль
Хэмжээ: 1080 метр.кв, 6048 м/м багтаамжтай


Хүсэлт илгээх