card

School building for 640 pupils

Захиалагч: БСШУЯ
Хэмжээ: 11716 метр.кв, 27627 м/м багтаамжтай


Хүсэлт илгээх