card

164 households

Захиалагч: BBNLS
164 айлын орон сууц
Хэмжээ: 11,456.2 метр.кв, 32,068 м/м багтаамжтай, 17 давхар байр


Хүсэлт илгээх