card

154 households

Захиалагч: Ориенттаос ХХК
Үйлчилгээний төв, Авто Зогсоол бүхий 154 айлын орон сууц
Хэмжээ: 11,748 метр.кв, 40,336 м/м багтаамжтай, 12 давхар байр


Хүсэлт илгээх