card

Tuv province, Lun hospital

Захиалагч: Эрүүл Мэндийн Яам
Багтаамж: 20 ортой
Хэмжээ: 771.5 метр.кв, 3973 м/м багтаамжтай, 2 байр


Хүсэлт илгээх