card

Sainshand Sum, Dornogovi province Public School

Захиалагч: БСШУЯ
Багтаамж: 928 суудал
Хэмжээ: 2280 метр.кв, 29640 м/м багтаамжтай, 3 байр, 6 хэсэгтэй.


Хүсэлт илгээх